اولین تکون خوردن

چند روز بود یه چیزایی تو دلم حس میکردم ولی خیلی واضح نبود ولی امروز صبح البته صبح که چه عرض کنم ساعت ١١:٣٠ با یک ضربه جانانه شما از خواب بیدار شدم. وااااااااااااااااای که چه لذتی داشت. فکر کنم فوتبال ایران و کره دیروز رو شما هم اثر گذاشته بود و داشتی با اون ضرب پنالتی میزدی.

مامان قربون فوتبال بازی کزدنتلبخند

/ 0 نظر / 7 بازدید