10 ماهگی

قربون پسر ١٠ ماهم بشم. خدایا شکرت از وجود این فرشته که به زندگیمون گرمی بخشیده.

انقدر شیطون شدی که نگوووووووووو. از دیوار راست بالا میری. چقدر زود گذشت ١٠ ماه پیش انقدر ناتوان بودی که نمیتونستی گردنتو نگه داری حالا ماشالله ماشالله مارو ناتوان کردی. الهی مامان فدای شیطونیات.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ناهید مامان ویانا

عزیزم خیلی مرد شدی ها مبارکت باشه کیکم داری نوش جونت باشه [شوخی]