سفرنامه بندرانزلی

تو جاده

پسرک کیفولی

ماهان و بازی باعمو پَویییز


اُسوکو بازی

خواب خوش در ماشین

 

هولاااااااااااا آب باژیییی

وووییی این جوجوها از کجا اومدن لای انگشتای پام ووول میخورن؟

ماهییییی

آب بازی با بابا بیدوز جوون

بابا بیدوز جووون بِهیم جوولووووو

حالا شینا کنیم

نوبیتی هم باشه نوبت خاک بازیه

گیدا ماماااا دست کَفیییس. بیشوووولِش

به به چه غروب دل انگیزی

خواب بعد از آب بازی

/ 0 نظر / 27 بازدید