سال نو مبارک

ماشالا بزرگ شدی خودت تخم مرغ سفره هفت سین و رنگ کردی و تا حدودی با سفره هفت سین و حاجی فیروز و عید آشنا شدی.

دایره لغات عیدانه:

حاجی فیروز: آگا پیوژ

عیدت مبارک: عیید مو اک

هفت سین: هپیسی

عسلکم عیدت مبارک

 

 

عسلکم عیدت مبارک

سرنوشت یکی از سین های سفره ما لحظاتی بعد از سال تحویل

سیب سفره هفت سین

عیدی دردونه پسرم

عیدی

ماهان و فاطمه کوچولو (به زبون ماهان: نی نی داگی)

نی نی داگی

/ 0 نظر / 11 بازدید