آزمایش غربالگری

دو سه روز بود جواب آزمایش غربالگری آماده بود و دلم هزار راه میرفت آخه سر روژین تو آزمایش غربالگری ریسک نشون داده بود. هرچند که زمان سونو دکتر گفت خداروشکر مشکلی نداره ولی بازم استرس داشتم.

شب که باباجون اومد یه جعبه شیرینی دستش بود که من با زبون بچه ها گفتم شیرینی ماله منه مامان جون به شوخی گفت نه مال تو نیست. من با بغض گفتم ماله منه مگه نه باباجونی. باباجون هم گقت آره ماله اینه جواب آزمایششو گرفتم خداروشکر مشکلی نداره.

خیلی خوشحال بودم حسابی از خدا تشکر کردم. انشاالله همیشه نی نی سالم مامان بمونی.

/ 0 نظر / 40 بازدید