بابا

امروز صبح پسر قشنگم گفت بابا. فکر کردم شاید داره همین جور نامفهوم از خودش صدا در میاره ظهر که خونه دایی بودیم زندایی هم شنید.

/ 2 نظر / 9 بازدید
ریری

مبارک باشه می بینم که نی نی ها با وجود این همه زحمت مامانی، همشون اول می گن بابا ، آی زمونه !!!!!!!!!!!!